Počnite planirati

Dopunsko osiguranje od nastupanja težih bolesti


DOPUNSKO osiguranje od nastupanja TEŽIH BOLESTI nema štedni karakter.

dopunsko-osiguranje-od-nastupanja-tezih-bolesti-1

 

Ukoliko se dijagnostikuje neka od BOLESTI pokrivena ovim osiguranjem, Osiguraniku se isplaćuje osigurana suma koja bi omogućila neophodno lečenje i pokriće potencijalno velikih troškova.

 

Lica koja imaju ugovoreno osiguranje ŽIVOTA, mogu se DOPUNSKI osigurati za sledeće slučaje:*
  •         maligni tumori (po međunarodnoj klasifikaciji tumora)
  •       •   akutni infarkt miokarda
  •       •   bypass – operacija koronarnih arterija (stanje nakon sprovedene operacije)
  •          hronično otkazivanje bubrega (stanje u kome je neophodna dijaliza ili transplantacija bubrega)
  •          transplantacija organa (srca, pluća,jetre, pankreasa, jednog bubrega ili koštane srži osiguranika)
  •          kvadriplegija (uzorkovana bolešću ili povredom)
  •       •   cerebrovaskularni insult – šlog
  •       •   potpuno slepilo (gubitak vida na oba oka kao posledica bolesti)
  •       •   neophodna trajna nega

* U zavisnosti od programa osiguranja i Osiguravača.

dopunsko-osiguranje-od-nastupanja-tezih-bolestiNastankom osiguranom slučaja nastupanja teže bolesti, osnovno mešovito osiguranja života se ne prekida.*

Život je jedan …  Zbog toga  ga treba na vreme i kvalitetno zaštititi!

saveti-za-osiguranje