Počnite planirati

Izračunajte koliko trošite na cigarete


 • Centar za promociju i edukaciju u osiguranju
  Izračunajte koliko trošite na cigarete
  0
 • Opis kalkulatora

  1
 • Cena jedne pakle od 20 cigareta:*(Upišite cenu u dinarima)
  2
 • Koliko cigareta pušite dnevno?*
  3
 • Analiza:

  Dnevno na cigarete trošite: [Cena jedne pakle od 20 cigareta:/20*Koliko cigareta pušite dnevno?] dinara

  Nedeljno na cigarete trošite: [(Cena jedne pakle od 20 cigareta:/20*Koliko cigareta pušite dnevno?)*7] dinara

  Mesečno na cigarete trošite: [(Cena jedne pakle od 20 cigareta:/20*Koliko cigareta pušite dnevno?)*30] dinara

  Godišnje na cigarete trošite: [(Cena jedne pakle od 20 cigareta:/20*Koliko cigareta pušite dnevno?)*365] dinara

  4
 • 5