Počnite planirati

Karakteristike životnog osiguranja


ŽIVOTNO OSIGURANJE-Investicija koja donosi finansijsku sigurnost, stabilnu i sigurnu budućnost.

karakteristike-zivotnog-osiguranja

 

Ugovaranjem  ŽIVOTNOG OSIGURANJA ulažete u sopstvenu sigurnost, štitite svoje najmilije, istovremeno štedite i planirate svoju budućnost.

 

OSIGURANJE  ŽIVOTA obezbeđuje zaštitu od finansijskih gubitaka koji mogu nastati kao posledica neizvesnih događaja vezanih za život svake osobe.

Koje ŽIVOTNO osiguranje ugovoriti?

 

U današnje vreme postoji veliki broj programa životnih osiguranja, ali su svi proistekli iz osnovne vrste osiguranja. Najzastupljenije su dve vrste životnog osiguranja iz kojih su se razvile brojne varijante koje imaju različite karakteristike, ali se u osnovu dele na :

 

 

MEŠOVITO ŽIVOTNO OSIGURANJE (osiguranje+štednje)

 

Mešovito životno osiguranje je kombinacija osiguranja i štednje, jer se ugovor odnosi na osigurani slučaj smrt osiguranika i osigurani slučaj doživljenje osiguranika.

 

U slučaju SMRTI osigurane osobe u toku trajanja osiguranja, korisniku se isplaćuje ugovorena osigurana suma za slučaj smrti zajedno sa pripisanom dobiti.

 

U slučaju DOŽIVLJENJA, korisniku se, takođe, isplaćuje dogovorena osigurana suma zajedno sa pripisanom dobiti (štedni karakter).

 

U cilju zaštite interesa svojih klijenata, Osiguravači su kod plasmana dosta oprezni, odnosno plasiraju sredstva u najsigurnije investicije, investicije koje su najmanje rizične, što znači da se ne može očekivati velika dobit, ali se zato garantuje isplata ugovorene osigurane sume i dobit koja je ostvarena i pripisana tokom trajanja ugovora o osiguranju.

 

Mešovito osiguranje života je kombinacija osiguranja i štednje, jer u slučaju smrti Osiguranika, obezbeđuje članove njegove porodice, a u slučaju doživljenja, isplatom ugovorene osigurane sume sa pripisanom dobiti, taj novac može se može koristiti kao dodatna sredstva za starost, školovanje dece i za druge namene.

 

RIZIKO ŽIVOTNO OSIGURANJE u slučaju smrti (osiguranje bez štednje)

 

Riziko životno osiguranje je osiguranje koje nema štedni karakter, jer se ugovor odnosi isključivo na osigurani slučaj smrt osiguranika.

 

U slučaju SMRTI osigurane osobe u toku trajanja osiguranja, korisniku se isplaćuje ugovorena osigurana suma za slučaj smrti.

 

U slučaju DOŽIVLJENJA isteka ugovora o osiguranju, korisniku se ne isplaćuje osigurana suma.

 

Riziko životno osiguranje je dosta povoljnije (niža premija) od mešovitog osiguranja života. Osnovna razlika je da se možete osigurati na istu osiguranu sumu sa dosta nižom premijom koju trebate platiti. Najčešće se ugovara prilikom uzimanja bankarskih (stambenih) kredita i koristi se kao dodatni vid zaštite.

 

Šta sve treba znati?

 

Premija osiguranja života se uplaćuje u deviznim sredstvima (€), a pojedini Osiguravači pružaju mogućnost plaćanja premije osiguranja u dinarima (RSD).

 

Osigurana suma zavisi od visine premije osiguranja, pristupne starosti, trajanja osiguranja, zdravstvenog stanja osiguranika, načina plaćanja premije...

 

Osiguranici životnog osiguranja, u zavisnosti od odabranog programa osiguranja, sa pojedinim izuzecima (npr. riziko životnog osiguranja), učestvuju u dobiti koju društva za osiguranje ostvare na osnovu plasmana prikupljene premije osiguranja. Osiguranicima se pisanim putem dostavljaju obaveštenja o pripisanoj dobiti.

 

Rečnik osnovnih pojmova – neophodan uslov za dobro poznavanje životnog osiguranja

 

Promene koje se mogu ugovoriti tokom trajanja osiguranja

 

Tokom trajanja osiguranja, moguće je:

 •     •  promeniti korisnika osiguranja
 •     •  promeniti način plaćanja premije osiguranja
 •     •  promeniti period osiguranja
 •     •  izvršiti promenu osigurane sume
 •     •  priključiti ili isključiti dopunska osiguranja (nesrećni slučaj, teže bolesti)
 •     •  izvršiti promenu Ugovarača osiguranja

 

Ugovori o osiguranju života jedino ne dozvoljavaju promenu Osiguranika.

 

Šta se događa sa osiguranjem, ako ugovarač ne može više da plaća premiju osiguranja?

 

Ako zbog trenutne finansijske situacije ili nekog drugog razloga, Ugovarač osiguranja nije u mogućnosti da u narednom periodu plaća premiju osiguranja, shodno izabranom programu i uslovima osiguranja, mogućnosti su sledeće:

 

 •     •  smanjenje premije što pretpostavlja i smanjenje osigurane sume
 •     •  mirovanje plaćanja premije osiguranja
 •     •  kapitalizaciju osiguranja
 •     •  otkup osiguranja
 •     •  predujam (pozajmica)

 

Smanjenje premije osiguranja

Smanjenje premije osiguranja ujedno znači da se menja i buduća osigurana suma.

Mirovanje plaćanja premije osiguranja

Mirovanje može neprekidno trajati najviše jednu godinu. U periodu mirovanja, osigurani ste na redukovanu / kapitalizovanu osiguranu sumu.

Kapitalizacija osiguranja

Ako je Ugovarač odustao od plaćanja premije, a platio je najmanje dve godišnje premije, osigurana suma se smanjuje (tabela redukovanih vrednosti).

 

Ugovor o osiguranje života u ovom slučaju i dalje je aktivan, ali je umanjena osigurana suma, shodno do tada uplaćenoj premiji osiguranja.

Otkup osiguranja

Otkup osiguranja je moguće ugovoriti ukoliko je plaćena premija za dve godine (u nekim osiguranjima tri godine). Osiguravač tada isplaćuje Ugovaraču otkupnu vrednost polise, na osnovu Tabele otkupnih vrednosti.

 

Generalno, otkup osiguranja je nepovoljna opcija, a tek u drugoj polovini trajanja osiguranja otkupna vrednost polise je približna iznosu uplaćene premije osiguranja.

Predujam (pozajmica)

Predujam je pozajmica koju osiguravač može odobriti ugovaraču osiguranja, u slučaju da je polisa aktivna, da je premija plaćena za najmanje 3 godine, da nema zaostatka u plaćanju. Pozajmica se odobrava do određenog iznosa / procenta otkupne vrednosti sa definisanom kamatnom stopom.

saveti-za-osiguranje