Počnite planirati

Mešovito osiguranje života (osiguranje+štednja)


MEŠOVITO osiguranje ŽIVOTA je osnovno i najtraženije ŽIVOTNO osiguranje.

mesovito-zivotno-osiguranje

 

OSIGURANIK u ugovorenom vremenskom periodu, ŠTEDI NOVAC za zrelije godine i STVARA KAPITAL sa kojim će se osećati sigurnije, a istovremeno njegov ŽIVOT je osiguran za ceo period osiguranja.

Polisa MEŠOVITOG osiguranja života obezbeđuje sigurnu budućnost i bezbrižnu starost, a u isto vreme, možete biti sigurni da će u neželjenoj situaciji, članovi Vaše porodice biti finansijski zaštićeni.

Kada se isplaćuje OSIGURANA suma?
  •     •  istekom perioda osiguranja (osigurani slučaj DOŽIVLJENJE osigurane osobe), korisniku se isplaćuje ugovorena osigurana suma zajedno sa pripisanom dobiti
  •     •  u toku trajanja osiguranja (osigurani slučaj SMRT osigurane osobe), korisniku se isplaćuje ugovorena osigurana suma zajedno sa pripisanom dobiti.

Isplaćena ugovorena osigurana suma sa pripisanom dobiti, može se koristiti kao dodatni izvor prihoda u starosti, za školovanje dece i za druge namene, shodno Vašim potrebama. http://zivotnoosiguranje.co.rs/wp-content/uploads/2014/12/mesovito-zivotno-osiguranje-primer.jpg*navedena osigurana suma biće uvećana za pripisanu dobit

Zašto je ŽIVOTNO osiguranje SIGURNA investicija?

U cilju zaštite interesa Osiguranika, prikupljena sredstva Osiguravači plasiraju u INVESTICIJE koje su najmanje rizične (državne hartije od vrednosti, bankarski depoziti…), što znači da se ne očekuje velika dobit, ali zato, Osiguravač GARANTUJE isplatu ugovorene osigurane sume i ostvarene (pripisane) dobiti tokom trajanja ugovora o osiguranju.

Od čega zavisi OSIGURANA suma?

OSIGURANA suma zavisi od visine premije osiguranja, pristupne starosti, zdravstvenog stanja Osiguranika, trajanja osiguranja, načina plaćanja premije…

U zavisnosti od konkretnog programa, uz ovo osiguranje moguće je ugovoriti:

Život je jedan …  Zbog toga  ga treba na vreme i kvalitetno zaštititi!

saveti-za-osiguranje