Počnite planirati

Preporuke za životno osiguranje


Želite da uzmete prvu polisu životnog osiguranja?

preporuke-za-zivotno-osiguranje-fb

 

Ako je tako, verovatno se pitate: 

 

Koliko mi je potrebno? Koja je polisa najbolja? 

Gde i kako ugovoriti životno osiguranje?

Čiju polisu osiguranja uzeti, izbor osiguranja?

Odlučiti se za životno osiguranje, kao i svaki drugo novo iskustvo, može biti malo zastrašujuće.

 

Nadamo se, da će vam naše preporuke i saveti koje videte, postupak ugovaranja životnog osiguranja olakšati i donekle otkloniti nepotrebne poteškoće.

 

Razumeti: Zašto vam je potrebno životno osiguranje?

 

Svima može biti potrebno životno osiguranje u nekom trenutku i uglavnom se ne odlučujemo za osiguranje samo zato što smo čuli da je to dobra ideja.


Ugovaranjem ŽIVOTNOG OSIGURANJA ulažete u sopstvenu sigurnost, štitite svoje najmilije, istovremeno štedite i planirate svoju budućnost.


Životno osiguranje pruža našoj porodici finansijsku sigurnost u slučaju smrti, nezgode ili bolesti. Životno osiguranje može vam pomoći da kupite stan, omogućava vašoj deci sigurno školovanje, obezbeđuje sredstva za sigurnu i lagodnu starost, naravno, predstavlja i ključni element u planiranju finansijski sigurne budućnosti.

Ukratko, ukoliko drugi zavise od vaših prihoda, treba ugovoriti životno osiguranje.


Čak i ako u ovom trenutku nemate bilo koju od ovih potreba, još jednom razmislite o polisi životnog osiguranja, jer možete očekivati da će vam kasnije biti potrebno.

 

Zašto sada, a ne kasnije? Mlađi ste i povoljnije životno osiguranje, svakako možete ugovoriti upravo sada, a ne kasnije. Saznajte više...

 

Odredite iznos koji možete da štedite i novac koji vam je potreban.

 

Da bi shvatili koliko vam je potrebno, možete za početak sagledati svoju sveobuhvatnu finansijsku situaciju, mogućnosti, potrebe i pronaći način da uštedite. U nastavku dostavljamo neke predloge:


Kako uštedeti 25 eura mesečno za životno osiguranje?
Koliko novca trošite na cigarete? Imate li mogućnost izbora?


Koristite naš online Kalkulator Životno osiguranja-Mesečne mogućnosti i procenite mesečne mogućnosti da izdvojite sredstva za adekvatnu osiguravajuću zaštitu.


Koristite naš online Kalkulator Životno osiguranja-Ukupne potrebe i procenite prihod potreban za zadržavanje trenutnog životnog standarda vaše porodice, u slučaju vaše potpune nesposobnosti za rad ili iznenadne smrti.


ANALIZA budućih troškova, budućih potreba, neophodnog i očekivanog prihoda vaše porodice (za školovanje, otplatu kredite i sl.) u slučaju da se Vama nešto nepredviđeno dogodi, svakako će vam značiti pri odluci da li da uzimate životno osiguranje ili ne?


Kalkulatori mogu dati samo grube procene i ne mogu vam dati konačne odgovore.

 

Ugovorite Životno osiguranje koje vam najviše odgovara.

 

Pravi izbor programa osiguranja, uslova, kao i osigurane sume je od ključne važnosti, jer finansijska sigurnost vaše porodice i vas samih zavisi od Vašeg izbora. Saznajte više...

 

Kako doneti odluku o izboru osiguravajuće kuće?

 

Prilikom IZBORA osiguranja i osiguravajućeg društva, mnogi ljudi se odlučuju za cenovno najkonkurentniju ponudu osiguranja.

Naravno, važno je koliko ćete uložiti i koju sumu osiguranja i eventualnu dobit možete ostvariti, ali tu su i drugi faktori koje treba razmotriti pri izboru osiguravajućeg društva. Saznajte više...

 

Kako ugovoriti životno osiguranje?

 

Morate se odlučiti na koji način i gde ćete sklopiti polisu, što ne smete uzeti previše olako.
Koje su zapravo mogućnosti?

 

Preko Savetnika (agenta) osiguranja

 

Većina ljudi se odlučuje za sklapanje osiguranja preko agenata (savetnika) osiguranja. Ukoliko želite da budete sigurni da ste napravili dobar izbor, u smislu odabira budućeg savetnika, najvažnije je da se prethodno dobro informišete. Saznajte više...

 

Preko zastupnika ili posrednika (brokera).

 

Zastupnici i posrednici (brokeri) u osiguranju su ovlašćena lica sa položenim stručnim ispitom NBS za zastupanje, odnosno posredovanje u osiguranju i poseduju dovoljan nivo znanja koji će vam pomoći u pravom izboru. Saznajte više...

 

Internet, mail, web shop

 

Prateći savremene potrebe, sve više Osiguranika želi da prave informacije o osiguranju dobiju u što kraćem roku. Kada tražite ponude osiguranja preko on line zahteva, putem mail-a ili web shop-a, važna je da shvatite koji proizvod najbolje odgovara Vašim potrebama.

 

Dodatne informacije, svakako će biti od koristi. Saznajte više...

 

Obogatite svoj rečnik osiguranja.

 

Životno osiguranje može biti zbunjujuće, sa pojmovima kao što su "premija osiguranja", "kapitalizacija polise", "karenca", i još mnogim drugim.
Sastavili smo rečnik osiguranja koji će vam pomoći da bolje razumete ceo proces ugovaranja osiguranja života. Saznajte više...


Preuzmite ponude... Životno osiguranje - DIREKTNO od Osiguravača! Saznajte više...

PROGRESS BAR 1 ZO