Počnite planirati

Saveti za Izbor Osiguravajućeg društva


PREMIJA (CENA) osiguranja, jeste važna, ali ne bi trebala da bude jedini činilac izbora Osiguravača

saveti-za-izbor-osiguravajuceg-drustva

 

Prilikom IZBORA osiguranja i osiguravajućeg društva, mnogi ljudi se odlučuju za cenovno najkonkurentniju ponudu osiguranja.

Naravno, važno je koliko ćete potrošiti na premiju osiguranja, ali tu su i drugi faktori koje treba razmotriti pri izboru osiguravajućeg društva.

Financijska STABILNOST Osiguravača

Bez obzira na to koliko su kvalitetne i pri tom cenovno povoljne polise određenog Osiguravača, ako društvo za osiguranje nije finansijski stabilno, postavlja se pitanje da li će biti u mogućnosti da u potpunosti ispuni svoje preuzete obaveze…

Da li je VELIČINA društva za osiguranje važna?  Da i Ne. Većina najvećih osiguravajućih društava su u poslu decenijama, a neke i duže… Kada Osiguravač posluje toliko dugo, možete biti prilično sigurni da razume složenost poslova osiguranja, zna kako upravljati rizikom i imovinom, a ima i istoriju prethodno preuzetih obaveza.

Ali to ne znači da ne bi trebali poverenje ukazati i poslovati sa manjim kompanijama. Postoji više malih i srednjih društava za osiguranje, koje jednako dobro ispunjavaju financijske obaveza, kao i velike kompanije.

ZADOVOLJSTVO Osiguranika
Služba za korisnike osiguranja

Za mnoge ljude, osiguranje je komplikovana materija, tako da je veoma važno imati predstavnike osiguranja kojima možete verovati, koji razumeju  Vaše potrebe i sa kojima možete komunicirati jednostavno.

Tražite pomoć od profesionalnih SAVETNIKA za osiguranja

Većina ljudi kupuju osiguranje preko AGENATA, zastupnika ili posrednika, i to s dobrim razlogom…

Utvrđivanje koje i kakvo osiguranje uzeti, jedna je od najvažnijih finansijskih odluka, ali to je takođe, jedno od najkompleksnijih pitanja. Pravi SAVETNICI osiguranja će uraditi temeljniju analizu potreba osiguranja i dati Vam preporuke koje se temelje na stručnom znanju, ali i na ličnom odnosu i stečenom poverenju.

PROIZVODI (ponude) osiguranja

Da li osiguravajuća društva kojima ste se obratili, pružaju širok ASORTIMAN proizvoda osiguranja?

Pojedine osiguravajuće kompanije koncentrisane su na samo jedan segment tržišta, kao što su životno osiguranje ili neživotno osiguranje. Druge kompanije se mogu ponositi svojom raznolikom ponudom.

Da li opredeljenost određenih Osiguravača da razvijaju proizvode samo određenih vrsta osiguranja, znači da su njihove ponude bolje i kvalitetnije… ili prednost treba dati Osiguravačima koji mogu da Vam ponude sve vrste osiguranja. Ne postoji univerzalni odgovor i savet koji Vam možemo dati, ali u svakom slučaju bitno je da:

UPOREDITE ponude i utvrdite koristi od osiguranja

Svaka polisa osiguranja ima različitu pokrivenost i prednosti. Činjenice koje bi trebali uzeti u obzir kada se upoređuju ponude osiguranja – obim pokrića, učešće u šteti, način ugovaranja, maksimalna (potencijalna) suma koju Osiguravač treba (može) da isplati… Pojedini Osiguravači kombinuju prednosti, tako da ako ste u mogućnosti da odredite svoje ciljeve, moći ćete odabrati pravo osiguranje koje će Vam pružiti pokriće koje očekujete.


PRAVO društvo za OSIGURANJE za Vas je ono koje vam pruža odgovarajuće pokriće sa kvalitetnim proizvodima i primerenim cenama osiguranja, a pri tom ima „ dobru“ reputaciju izvršenih usluga od strane kupaca i poseduje financijsku sposobnost da ispuni svoje financijske obaveze.