Počnite planirati

Ukupne potrebe Vaše porodice


 • Centar za promociju i edukaciju u osiguranju
  Kalkulator životnog osiguranja - Ukupne potrebe Vaše porodice
  (u slučaju Vaše potpune nesposobnosti za rad ili smrti)
  0
 • Ovaj jednostavan kalkulator procenjuje prihod potreban za zadržavanje trenutnog životnog standarda Vaše porodice, u slučaju Vaše smrti ili potpune invalidnosti. Obračun ne predstavlja sveobuhvatnu procenu.

  NAPOMENA: Molimo Vas da sve iznose upisujete u evrima (€).
  1
 • PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA (nepodmirenih obaveza) u slučaju Vaše potpune nesposobnosti za rad ili smrti:

  2
 • Nepodmirene obaveze i dugovanja:*(bez kredita-hipoteke)
  3
 • Stambeni i ostali krediti:*(hipoteke)
  4
 • Troškovi školovanja dece:*(fakultet)
  5
 • Zdravstveni troškovi:*(u slučaju nesposobnosti za rad)
  6
 • Pogrebni troškovi:*(u slučaju smrti)
  7
 • UKUPNI BUDUĆI TROŠKOVI (nepodmirene obaveze): [Nepodmirene obaveze i dugovanja:+Stambeni i ostali krediti:+Troškovi školovanja dece:+Zdravstveni troškovi:+Pogrebni troškovi:] €
  8
 • PROCENA POTREBNOG PRIHODA Vaše porodice u slučaju Vaše potpune nesposobnosti za rad ili smrti:

  9
 • Potreban godišnji prihod Vaše porodice:*
  10
 • Ukupan potreban period obezbeđivanja prihoda:*(broj godina)
  11
 • UKUPNO POTREBAN PRIHOD Vaše porodice: [Potreban godišnji prihod Vaše porodice:*Ukupan potreban period obezbeđivanja prihoda:] €
  12
 • OČEKIVANI PRIHODI Vaše porodice u slučaju Vaše potpune nesposobnosti za rad ili smrti:

  13
 • Godišnji prihodi bračnog druga i drugih članova porodice:*(lični prihodi)
  14
 • Koliko će godina članovi Vaše porodice još raditi:*
  15
 • Štednja:*(trenutna vrednost)
  16
 • Postojeće životno osiguranje:*(osigurana suma)
  17
 • Ostali prihodi koji se očekuju:*
  18
 • UKUPNO OČEKIVANI PRIHODI Vaše porodice: [(Godišnji prihodi bračnog druga i drugih članova porodice:*Koliko će godina članovi Vaše porodice još raditi:)+Štednja:+Postojeće životno osiguranje:+Ostali prihodi koji se očekuju:] €
  19
 • ANALIZA UKUPNIH POTREBA VAŠE PORODICE:

  20
 • UKUPNO POTREBAN PRIHOD Vaše porodice: [Potreban godišnji prihod Vaše porodice:*Ukupan potreban period obezbeđivanja prihoda:] € UKUPNI BUDUĆI TROŠKOVI (nepodmirene obaveze): [Nepodmirene obaveze i dugovanja:+Stambeni i ostali krediti:+Troškovi školovanja dece:+Zdravstveni troškovi:+Pogrebni troškovi:] € Minus - Očekivani lični prihodi bračnog druga i drugih članova porodice: - [Godišnji prihodi bračnog druga i drugih članova porodice:*Koliko će godina članovi Vaše porodice još raditi:] € Minus - Štednja (trenutna vrednost): - [Štednja:] € Minus - Životno osiguranje (osigurana suma): - [Postojeće životno osiguranje:] € Minus - Ostali prihodi koji se očekuju: - [Ostali prihodi koji se očekuju:] €

  UKUPNE POTREBE Vaše porodice za dodatnim prihodom, u slučaju Vaše potpune nesposobnosti za rad ili smrti: [(Potreban godišnji prihod Vaše porodice:*Ukupan potreban period obezbeđivanja prihoda:)+(Nepodmirene obaveze i dugovanja:+Stambeni i ostali krediti:+Troškovi školovanja dece:+Zdravstveni troškovi:+Pogrebni troškovi:)-((Godišnji prihodi bračnog druga i drugih članova porodice:*Koliko će godina članovi Vaše porodice još raditi:)+Štednja:+Postojeće životno osiguranje:+Ostali prihodi koji se očekuju:)] €

  ANALIZA VAŠIH POTREBA ZA DODATNIM ŽIVOTNIM OSIGURANJEM:

  Minimalno preporučena osigurana suma životnog osiguranja jednaka je Vašim nepodmirenim obavezama (uvećana za troškove budućeg školovanja Vaše dece): [Nepodmirene obaveze i dugovanja:+Stambeni i ostali krediti:+Troškovi školovanja dece:+Zdravstveni troškovi:+Pogrebni troškovi:-Postojeće životno osiguranje:] €

  Optimalno preporučena osigurana suma životnog osiguranja jednaka je prihodu potrebnom za zadržavanje postojećeg životnog standarda Vaše porodice.

  21
 • Uporedite i izaberite... Životno osiguranje! >>>

  Izazove koje život nosi ne možemo predvideti, ali svojoj porodici i sebi možemo obezbediti život sa manje neizvesnosti. Ugovaranjem životnog osiguranja ulažete u sopstvenu sigurnost, štitite svoje najmilije, istovremeno štedite i planirate svoju budućnost. Pravi izbor programa osiguranja, uslova, kao i osigurane sume je od ključne važnosti, jer finansijska sigurnost Vaše porodice i Vas samih zavisi od Vašeg izbora.

  23
 • 24