Počnite planirati

Best Doctors | Osiguranje za lečenje u inostranstvu


Best Doctors obezbeđuje najstručnije lekare i vrhunsku medicinsku negu u klinikama širom sveta.

best-doctors-osiguranje

 

Posredstvom mreže Best Doctors koja posluje u više od 40 zemalja i čije usluge koristi blizu 30 miliona korisnika, polisa osiguranja Best Doctors obezbeđuje zdravstvenu zaštitu koja pokriva trošak lečenja težih oboljenja u inostranstvu, obezbeđuje drugo lekarsko mišljenje i pokriva putne i smeštajne troškove.

Šta obezbeđuje Best Doctors?

 

Polisa Best Doctors pruža pokriće za medicinsko lečenje van Srbije i pokriva oboljenja čije specijalističko lečenje je skupo i nedovoljno pokriveno osnovnim zdravstvenim osiguranjem.

 

Najbolja zdravstvena zaštita Best Doctors obuhvata blizu 53.000 lekara u više od 450 specijalnosti!

DRUGO LEKARSKO MIŠLJENJE InterConsultation

Statistike kažu da čak 38% postavljenih dijagnoza budu pogrešne; 68% planiranih postupaka lečenja zahteva korekciju; 38% operacija je zapravo nepotrebno izvršeno.

 

Drugo mišljenje je važno - jer naše zdravlje ne trpi greške!

 

InterConsultation usluga podrazumeva podrobnu analizu osiguranikovog medicinskog slučaja i davanje medicinskog saveta ili drugog mišljenja vrhunskih stručnjaka iz mreže Best Doctors.

 

Prikupljeni medicinski zapisi, snimci, kontrolni uzorci i ostala medicinska dokumentacija osiguranika šalju se stručnjaci iz mreže Best Doctors, radi dobijanja drugog mišljenja.

 

Posle analize, osiguranik dobija detaljan i poverljiv medicinski izveštaj u kojem se rezimiraju nalazi i daje konačna dijagnoza. Tako se obezbeđuje sigurnost u tačnost dijagnoze, na osnovu koje se može doneti prava odluka o daljim koracima.

PRONALAŽENJE adekvatne ZDRAVSTVENE ZAŠTITE FindBestCare

FindBestCare usluga omogućava podršku u pronalaženju prvoklasne medicinske nege i adekvatne bolnice.

 

Nakon potvrde osiguranika da prihvata drugo lekarsko mišljenje i preporučeno lečenje, Best Doctors organizuje dalje lečenje osiguranika.

 

Do najbolje zdravstvene zaštite dolazi se pretragom mreže koja obuhvata blizu 53.000 lekara u više od 450 specijalnosti!

 

Ponuda daljeg lečenja podrazumeva poreporuku Best Doctors-a za tri svetska medicinska centra, specijalizovana za konkretnu bolest. Osiguranik sam bira u koju od predložene tri klinike će otputovati na lečenje.

 

Zakazivanje lekarskih pregleda, putne i smeštajne aranžmane, paket dobrodošlice – sve to obezbeđuje Best Doctors, i o svemu blagovremeno obaveštava i konsultuje osiguranika

POKRIĆE TROŠKOVA (medicinski, putni, kao i troškovi smeštaja, repatrijacije i lekova)

 •     •  do 1.000.000 € godišnje za osigurane slučajeve
 •     •  do 2. 000.000 € za osigurane slučajeve za ukupno vreme trajanja osiguranja
 •     •  100 € dnevno, najviše do 60 dana - dnevna naknada za hospitalizaciju u inostranstvu
 •      do 50.000 € doživotni limit za troškove nabavke lekova u našoj zemlji

 

Obuhvaćeno je pokriće sledećih troškova:

 

 •     •  Medicinski troškovi usluge bolničkog lečenja, usluge pružene od strane dnevne klinike ili zdravstvenog centra, transferi i transport kopnenim ili vazdušnim ambulantnim vozilom, usluge pružene živom donoru tokom procesa uzimanja organa...
 •     •  Putni troškovi za osiguranika i jednog pratioca, kao i za živog donora u slučaju transplatacije
 •     •  troškovi smeštaja u inostranstvu za osiguranika i jednog pratioca, kao i za živog donora u slučaju transplatacije
 •     •  Troškovi repatrijacije u slučaju da osiguranik i/ili živi donor preminu izvan granica naše zemlje, dok se osiguranik nalazi na lečenju, pokriveni su troškovi repatrijacije posmrtnih ostataka
 •     •  Troškovi lekova u zemlji odnosi se na lekove koji su odobreni od strane Best Doctors
Best Doctors pokriva sledeće bolesti i medicinske procedure:
 •    
 •     •  Lečenje kancera
 •      Operacija bajpasa koronarne arterije (revaskularizacija miokarda)
 •     •  Zamena ili popravka srčanog zaliska
 •      Neurohirurgija
 •      Transplatacija organa/tkiva živog davaoca

 

Kako se može ugovariti Best Doctors?

 

Postoje različite opcije ugovaranja u zavisnosti od konkretnog Osiguravača.

 

Najčešča pitanja osiguranika Best Doctors

Da li je osiguranje Best Doctors skupo?

Osiguranje je u potpunosti prilagođeno našim uslovima.

 

Primera radi, za odraslu zdravu osobu uzrasta od 19-64 godina, godišnja premija osiguranja iznosi približno 170 eura.

Da li ću morati nešto da platim unapred?

Odgovor je NE. Best Doctors pokriva sve troškove: prevoza, smeštaja u hotelu, smeštaja u bolnici, smeštaj za pratioca.

Da li mogu da odem na lečenje, a zatim da kontaktiram Best Doctors da mi refundira novac?

Odogovor je NE. Slučaj se mora prijaviti, dobiti drugo lekarsko mišljenje nakon čega Best Doctors predlaže tri ustanove za lečenje.

Koliko osiguranih slučajeva mogu da prijavim u toku jedne godine?

Klijent može da koristi usluge Best Doctors koliko god je potrebno. Postoji jedino limit od 1 000 000 evra po godini, što je opet sasvim dovoljno kako praksa pokazuje.

Šta ako mi je potrebno više operacija ili ako se bolest vrati za nekoliko godina i ako mi je potrebno dodatno lečenje?

Biće pokriveno koliko god operacija je potrebno da bi se klijent izlečio, i ako se bolest vrati klijent će imati pokriveno lečenje. Sve do doživootnog limita od 2 000 000 evra.

Šta ako ne govorim jezik zemlje u koju putujem?

Best Doctors bira osobu koja će pomoći osiguraniku prilikom lečenja u inostranstvu.

Koga osiguranik može izabrati kao pratioca dok je na lečenju u inostranstvu?

Bilo koga, koga osiguranik izabere, bilo koja bliska osoba: rođak, prijatelj.

* U zavisnosti od programa osiguranja i Osiguravača.
best-doctors-primer-osiguranje-lecenje-u-inostranstvu
Život je jedan …  Zbog toga  ga treba na vreme i kvalitetno zaštititi!
saveti-za-osiguranje