logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete, unapređenje odnosa i komunikacije korisnika i davaoca usluge osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Osnovne prednosti životnog osiguranja

Sigurna budućnost sa polisom životnog osiguranja!

Osiguranje života je namenjeno osobama koje razmišljaju o svojoj budućnosti, jer polisa životnog osiguranja, istovremeno, obezbeđuje finansijsku sigurnost i stabilnu, sigurnu budućnost!

Potpuna osiguravajuća zaštita, jednostavno ulaganje, siguran plasman sa garantovanom isplatom ugovorene osigurane sume, samo su neki od razloga zbog kojih je pametno odlučiti se na ovakav vid štednje i zaštite.

Osigurani, sigurni, slobodni…

Ono što je posebno interesantno i prednost životnog osiguranja je činjenica da sami odlučujete koliko želite štedeti, odnosno, sami kreirate iznos osiguranje sume.

Svaka polisa predstavlja jedinstveno rešenje, a posebna prednost životnog osiguranja je što sa dodatnim osiguranjima zdravlja i nezgode dobijate najkvalitetniju zaštitu.

Sopstvena sigurnost!

Životno osiguranje omogućuje dugoročnu štednju koja se može koristiti za očuvanje životnog standarda u kasnijim godinama.

Sigurnost Vaše porodice!

U slučaju nepredviđenih životnih okolnosti, korisnik osiguranja je materijalno zaštićen.

Sigurnost ulaganja!

Plasman sredstava je strogo kontrolisan, a isplata ugovorene osigurane sume i ostvarene (pripisane) dobiti je garantovana.

Prednosti životnog osiguranja:

  • osiguranje života je više od osiguranja
  • polisom osiguranja stvara se kapital za vreme kada su nam dodatna sredstva neophodna
  • životno osiguranje omogućuje očuvanje životnog standarda u kasnijim godinama
  • siguran plasman sa garantovanom isplatom ugovorene osigurane sume
  • životnim osiguranjem štitimo sebe i svoju porodicu za slučaj bolesti, nezgode ili smrti
  • na uložena sredstva kontinuirano se pripisuje dobit
  • osiguranje života je izuzetno fleksibilno, zaključivanje polise jednostavno i potrebno!

Od nas zavisi, ne samo sadašnjost, nego i budućnost naše porodice. Na nama je da iskoristimo prednosti životnog osiguranja!