logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete, unapređenje odnosa i komunikacije korisnika i davaoca usluge osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Mešovito životno osiguranje + štednja

Mešovito osiguranje života je osnovno i najtraženije životno osiguranje.

Osiguranik u ugovorenom vremenskom periodu, štedi novac za zrelije godine i stvara kapital sa kojim će se osećati sigurnije, a istovremeno njegov život je osiguran za ceo period osiguranja.

Polisa mešovitom osiguranja života obezbeđuje sigurnu budućnost i bezbrižnu starost, a u isto vreme možete biti sigurni da će u neželjenoj situaciji, članovi Vaše porodice biti finansijski zaštićeni.

Kada se isplaćuje osigurana suma?

  • istekom perioda osiguranja (za osigurani slučaj doživljenja), korisniku se isplaćuje ugovorena osigurana suma zajedno sa pripisanom dobiti
  • u toku trajanja osiguranja (za osigurani slučaj smrti osigurane osobe), korisniku se isplaćuje ugovorena osigurana suma zajedno sa pripisanom dobiti.

Isplaćena osigurana suma sa pripisanom dobiti, može se koristiti kao dodatni izvor prihoda u starosti, za školovanje dece i za druge namene, shodno Vašim potrebama.

* navedena osigurana suma biće uvećana za pripisanu dobit

Zašto je životno osiguranje sigurna investicija?

U cilju zaštite interesa Osiguranika, prikupljena sredstva Osiguravači plasiraju u investicije koje su najmanje rizične (državne hartije od vrednosti, bankarski depoziti…), što znači da se ne očekuje velika dobit, ali zato, Osiguravač garantuje isplatu ugovorene osigurane sume i ostvarene (pripisane) dobiti tokom trajanja ugovora o osiguranju.

Od čega zavisi osigurana suma?

Osigurana suma životnog osiguranja zavisi od visine premije osiguranja, pristupne starosti, zdravstvenog stanja Osiguranika, trajanja osiguranja, načina plaćanja premije…

U zavisnosti od konkretnog programa, uz ovo osiguranje moguće je ugovoriti i dopunska osiguranja:

Zainteresovani ste za životno osiguranje?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right