logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete, unapređenje odnosa i komunikacije korisnika i davaoca usluge osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Riziko životno osiguranje

Riziko osiguranje života je osiguranje koje nema štedni karakter.

Riziko osiguranje se odnosi isključivo na osigurani slučaj – smrt osiguranika. Riziko životnom osiguranjem štitite svoju porodicu i obezbeđujete svoje investicije.

Zašto Riziko osiguranje?

  • obezbeđuje finasijsku sigurnost porodice, npr. u slučaju smrti nosioca kredita.
  • štiti Vašu porodicu ukoliko ste izloženi velikim rizicima na poslu ili ste često na putu.

Prednosti Riziko osiguranja

Osnovna prednost riziko životnog osiguranja u odnosu na mešovito osiguranje života je dosta niska premija osiguranja i velika osigurana suma. Riziko osiguranje, za razliku od mešovitog osiguranja života, može se zaključiti i na kraći vremenski period (npr. na jednu godinu).

Najčešće se ugovara prilikom uzimanja stambenih kredita, kao dodatna bankarska garancija (vinkulacija u korist banke) i koristi se kao dodatni vid zaštite korisnika osiguranja u slučaju smrti Osiguranika.

Kada se isplaćuje osigurana suma?

  • ukoliko nastupi smrt osiguranika u toku trajanja osiguranja (osigurani slučaj), korisniku se isplaćuje ugovorena osigurana suma.

Istekom perioda osiguranja, ukoliko se nije dogodio osigurani slučaj prestaju obaveze isplate osigurane sume, a uplaćena premija osiguranja se ne vraća ugovaraču.

Život je jedan… Zato nam je neophodna kvalitetna zaštita u pravo vreme!

U zavisnosti od programa, uz riziko osiguranje moguće je ugovoriti i dopunska osiguranja:

Zainteresovani ste za riziko osiguranje?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right