logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete, unapređenje odnosa i komunikacije korisnika i davaoca usluge osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Dopunska osiguranja života

Prednost životnog osiguranja ogleda se i u mogućnosti ugovaranja dopunskih osiguranja koja će upotpuniti Vaš osećaj sigurnosti.

Dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja | nezgoda i invaliditet

Nesrećnom slučajem se smatra svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj (saobraćajna nezgoda, povreda na radu…) koji ima za posledicu njegovu smrt, potpuni ili delimični invaliditet, prolaznu nesposobost za rad ili narušenje zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć.

Dopunsko osiguranje od nastupanja težih bolesti | teže bolesti

Ukoliko se dijagnostikuje neka od bolesti pokrivena ovim osiguranjem, Osiguraniku se isplaćuje osigurana suma koja bi omogućila neophodno lečenje i pokriće potencijalno velikih troškova.

Osiguranje za lečenje u inostranstvu | Best Doctors

Polisa osiguranja Best Doctors obezbeđuje zdravstvenu zaštitu koja pokriva trošak lečenja težih oboljenja u inostranstvu, obezbeđuje drugo lekarsko mišljenje i pokriva putne i smeštajne troškove.

Život je jedan… Zato nam je neophodna kvalitetna zaštita u pravo vreme!

Dopunska osiguranja života se ugovaraju uz osnovno štedno ili riziko osiguranje:

Želite dopunsko životno osiguranje?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right