logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete, unapređenje odnosa i komunikacije korisnika i davaoca usluge osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Počnite planirati

Ako ste stariji ili mladi, oženjeni ili sami, imate decu ili ne… Životno osiguranje se može uklopiti u Vaše finansijske planove. Proračunajte svoje mogućnosti.

[[[["field2","equal_to","Ja \u017eivim sam"],["field2","equal_to","Ja \u017eivim u zajednici"]],[["show_fields","field8"]],"or"],[[["field8","equal_to","i \u010desto mislim o porodi\u010dnom \u017eivotu"]],[["show_fields","field3"]],"and"],[[["field8","equal_to","i \u010desto mislim o \u0161kolovanju dece"]],[["show_fields","field10"]],"and"],[[["field8","equal_to","i \u010desto mislim o budu\u0107im finansijskim potrebama"]],[["show_fields","field12"]],"and"],[[["field8","equal_to","i \u010desto mislim o nepredvi\u0111enim doga\u0111ajima"],["field9","equal_to","i \u010desto mislim o nepredvi\u0111enim doga\u0111ajima"]],[["show_fields","field13"]],"or"],[[["field2","equal_to","Ja sam penzioner"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field8","equal_to","i \u010desto mislim o svojoj deci i unucima"],["field9","equal_to","i \u010desto mislim o svojoj deci i unucima"]],[["show_fields","field14"]],"or"],[[["field8","equal_to","i \u010desto mislim o svojim roditeljima"]],[["show_fields","field15"]],"and"],[[["field8","equal_to","i \u010desto mislim o kupovini stana na kredit"]],[["show_fields","field16"]],"and"]]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right