logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete, unapređenje odnosa i komunikacije korisnika i davaoca usluge osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Prijava osiguranog slučaja | osiguranje života

Kada nastupi osigurani slučaj osiguranik ili korisnik osiguranja stiče pravo na isplatu osigurane sume.

Doživljenje | prijava osiguranog slučaja

Da bi se ostvarilo pravo na isplatu osigurane sume, neophodno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

 • popunjen zahtev za isplatu osigurane sume
 • original polisa osiguranja
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • lične karte korisnika osiguranja
 • kartica deviznog racuna korisnika

Smrt osiguranika | prijava osiguranog slučaja

Za ostvarivanje prava na isplatu osigurane sume neophodno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

 • popunjena zahtev za isplatu osiguranje sume
 • original polisa osiguranja
 • izvod iz matične knjige umrlih
 • potvrda o uzroku smrti
 • lična karta osiguranika
 • lična karta korisnika osiguranja
 • izvod iz matične knjige rođenih korisnika osiguranja
 • kartica deviznog računa korisnika osiguranja
 • medicinska dokumentacija | zdravstveni karton

Teže bolesti | prijava osiguranog slučaja

Za isplatu naknade od nastupanja težih bolesti i ostvarivanje prava iz osiguranja života neophodno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

 • popunjena zahtev za isplatu osiguranje sume za osiguranje od nastupanja teže bolesti
 • original polisa osiguranja
 • lična karta osiguranika
 • kartica deviznog računa osiguranika
 • medicinska dokumentacija | zdravstveni karton

Osiguravač ima pravo da od osiguranika, ugovarača i trećih lica traži dodatnu dokumentaciju u postupku isplate sume osiguranja.

Želite da prijavite osigurani slučaj?

Kontaktirajte nas za sve pravne savete

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right