logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete, unapređenje odnosa i komunikacije korisnika i davaoca usluge osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Investicija kojom olakšavate život

Slobodanka Vukadinović | Triglav osiguranje
Dobra vest je da se svake godine svest građana o potrebi za životnim osiguranjem povećava, što će, nadam se, dovesti do toga da se svi mobilišemo i podignemo nivo kvaliteta ponude proizvoda životnog osiguranja.

slobodanka-vukadinovic-2018-triglav-osiguranje

Triglav osiguranje Beograd poslovnu 2018. godinu završava sa značajnim rastom ukupne fakturisane premije, stabilnom pozicijom na tržištu osiguranja u Republici Srbiji i kontinuiranim rastom tržišnog učešća.

O važnosti daljeg razvoju tržišta životnog osiguranja u Srbiji, za Centar za Osiguranje govori Slobodanka Vukadinović, direktor Sektora životnih osiguranja Triglav Osiguranja a.d.o.

Osiguranje života sve više postaje ono što i jeste njegova suština – sigurnost. Ima li rasta premije osiguranja u trenutnim okolnostima niskih kamata?

Pad kamatnih stopa nije zaobišao ni segment životnih osiguranja. Osiguravajuća društva nisu u mogućnosti da ponude atraktivne proizvode sa aspekta štednje što je i uzrok pada premije. Državne hartije od vrednosti predstavljaju skoro jedine finansijske instrumentne kojima se u najvećoj meri mogu zaštiti interesi osiguranika. U narednom periodu neophodan je i razvoj finansijskih instrumenata koje emituju lokalne vlasti i velike domaće kompanije za koje će postojati likvidno sekundarno tržište.

Da li je potencijal srpskog tržišta osiguranja dovoljno iskorišćen, posebno u odnosu na region?

Potencijal postoji ali i dalje nije dovoljno iskorišćen. Ovo prvenstveno govorim iz ugla životnog osiguranja. Rast tržišta osiguranja je delimično uslovljen i trenutnom situacijom na finansijskom tržištu, gde je ulaganje sredstava u životno osiguranje više isplativo od drugih oblika štednje. U smeru usporavanja rasta tržišta delovalo je spuštanje tehničke kamatne stope na ugovore životnih osiguranja. Dobra vest je da se svake godine svest građana o potrebi za životnim osiguranjem povećava, što će, nadam se, dovesti do toga da se svi mobilišemo i podignemo nivo kvaliteta ponude proizvoda životnog osiguranja. Svakako, potrebno je dalje raditi na informisanju stanovništva kako bi im se objasnila osnovna funkcija i prednost osiguranja života. Konstantna edukacija od strane regulatora, zaposlenih u osiguranju i stanovnika, trebalo bi da doprinese daljem rastu premije osiguranja.

Koliko je životno osiguranje dostupno građanima, odnosno, prilagođeno našem životnom standardu?

Životni standard u Srbiji je i dalje relativno nizak tako da veliki deo stanovnika Srbije i dalje smatra osiguranje troškom pre nego investicijom u budućnost. Naš je zadatak da to promenimo. Zbog kompleksnosti i prirode samih proizvoda osiguranja života građani više vole detaljno objašnjenje, odnosno lični kontakt kada su u pitanju dugoročna ulaganja, pre nego informacije koje su dostupne online. No, na tome treba još raditi.

Da li tekuća godina donosi očekivan rezultat, u skladu sa planovima Triglav osiguranja?

S poslovanjem u devet meseci ove godine smo zadovoljni i rast koji smo ostvarili predstavlja dobru osnovu za realizaciju planskih ciljeva za kraj godine. Nastavili smo kontinuitet dobrih rezultata što nam je bilo jako bitno. Povećanje premije životnih osiguranja, broja klijenata, kao i kontinuirano unapređenje poslovnih procesa, razlozi su za dalji i još intenzivniji rast i razvoj. Pored toga, nastavljamo sa unapređenjem kadrovskog potencijala, kao preduslova uspešnog poslovanja u budućnosti.

Po čemu biste izdvojili ponudu Triglav osiguranja u odnosu na druge osiguravajuće kompanije?

Poverenje u Triglav grupu koja postoji više od 118 godina i jedna je od najinovativnijih osiguravajuće – finansijskih institucija u jugoistočnoj Evropi. Triglav grupa je finansijski čvrsta, posluje profitabilno i sa timom saradnika dosledno sprovodi razvojne aktivnosti koje smo zacrtali. Kao potvrda navedenog je i visok rejting »A« sa stabilnom srednjoročnom prognozom od strane rejting agencije S&P Global Ratings.

triglav-zivotno-osiguranje

Jasno definisani i pristupačni proizvodi životnog osiguranja spremni da odgovore zahtevnom tržištu, kvalitetna podrška dobro obučenog prodajnog tima kao i jasna prepoznatljivost brenda Triglav na našem tržištu čine nešto da građani svoje poverenje ukazuju nama.

Koje vrste životnog osiguranja imaju najveći udeo u Vašem portfelju?

Naši osiguranici se primarno odlučuju za mešovito osiguranje sa akcentom na štednu komponentu ove usluge, koja je jedan od glavnih argumenata u prodajnom razgovoru. Premijski i po broju osiguranika, u strukturi naše premije ističe se i kolektivno riziko osiguranje, čiji je dalji rast deo poslovne strategije životnih osiguranja.

Treba li ulagati u sopstvenu prodajnu mrežu? Šta pokreće i motiviše prodavce?

Smatram da je ključ u kvalitetu a ne kvantitetu. Ulaganje da, ali u edukaciju kako interne prodajne mreže tako i u edukaciju partnera preko kojih se obavlja eksterna prodaja. Biti prodavac polisa životnog osiguranja zahteva mnogo veštine i iskustva imajući u vidu kompleksnost proizvoda koji se prezentuje i koji se prodaje. Glavni motivacioni faktor je uvek zadovoljstvo klijenta i želja da se dobro zaključi posao. Zadovoljni zaposleni su ključ za dobro poslovanje i produktivnost Društva. Uz jasne ciljeve, oni će biti bolje motivisani, pri čemu ključnu ulogu ima i sistem nagrađivanja. Smatram da je orijentisanost prema klijentu jedan od ključnih faktora za uspeh i razvoj, i zato ćemo i ubuduće intenzivnije da investiramo u naše zaposlene i njihovu stručnost da savetuju građane na najbolji mogući način.

Na koji uspeh ste posebno ponosni, koje su Vaše lične ambicije?

Velika je čast kada se prepozna uložen trud nakon deset godina rada u istoj kompaniji, u različitim oblastima osiguranja (aktuarstvo, upravljanje rizicima). Posebno sam ponosna što mi je poverena uloga direktora Sektora životnih osiguranja, imajući u vidu da je za Društvo strateški bitan ovaj segment poslovanja.

Ostvareni rezultati u prethodnom periodu nameću obavezu da sa takvim trendovima rasta nastavimo i u budućnosti. Rukovođenje ljudima predstavlja novi izazov za mene, kao i prostor za dalji razvoj.

Možete li nam reći nešto više o planovima za 2019. godinu?

U vremenu u kojem danas poslujemo, kao i zahtevima tržišta osiguranja, mogu da kažem da je najveći izazov održati kvalitet i reputaciju kakvu Grupa Triglav zahteva. Dostizanje konkurentske prednosti u životnom osiguranju je moguće samo uz razumevanje dinamičnosti današnjeg okruženja i uz sposobnost korišćenja tržišnih potencijala. S obzirom na brz razvoj kompanije i rast premije, ključni izazovi su traženje sistemskih rešenja u organizaciji rada i obezbeđivanje kvalitetnog kadra.

Želimo da dodatno uložimo u naše zaposlene, osnažimo njihove veštine kroz treninge i edukacije jer je dobro obučeni zaposleni pretpostavka uspešnosti na poslu. Uz sve prethodno, da sa setom aktivnosti budemo prepoznati kao poželjan poslodavac. Naš glavni cilj je jačanje portfelja životnih osiguranja. Važno nam je da ostvarimo kontinuitet dobrih poslovnih rezultata iz prethodnih godina.

Šta je presudno? Edukacija zaposlenih ili potencijalnih osiguranika.

Edukacija sa obe strane je bitna, jer samo u tom slučaju klijent dobija ono što mu je potrebno. Znači, za uspeh je potrebno dvoje sa akcentom na to da je osiguravač taj koji mora imati ulogu edukatora.

Koju poruku možete poslati našim građanima u cilju da osiguranje postane važna stavka u kućnom budžetu?

Ulaganje u životno osiguranje jeste investicija i to investicija kojom olakšavate život sebi i svojim bližnjima. Ukoliko postoji prostora u kućnom budžetu, svako ko se odgovorno odnosi prema svom i životu svojih ukućana odvojiće deo sredstava “sa strane’’, a budući da je klasičan vid štednje odavno prevaziđen, najbolju alternativu predstavlja investiranje u životno osiguranje.

Izvor: Centar za Osiguranje | © CEPEOS