logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete, unapređenje odnosa i komunikacije korisnika i davaoca usluge osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja | nezgoda i invaliditet

Dopunsko osiguranje od nezgode nema štedni karakter.

Nesrećnom slučajem se smatra svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj (saobraćajna nezgoda, povreda na radu…) koji ima za posledicu njegovu smrt, potpuni ili delimični invaliditet, prolaznu nesposobost za rad ili narušenje zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć.

Lica koja imaju ugovoreno osiguranje života, mogu se dopunski osigurati i to za slučaj:

  • trajnog (potpunog ili delimičnog) gubitka opšte radne sposobnosti | invaliditet
  • narušavanja zdravlja koje zahteva bolničko lečenje | bolnička naknada

Ukoliko nastupi nesrećni slučaj Osiguravač isplaćuje:

  • celu osiguranu sumu za slučaj invaliditeta ukoliko je usled nesrećnog slučaja nastupio potpuni invaliditet osiguranika.
  • odgovarajući procenat osigurane sume za slučaj invaliditeta, ako je usled nesrećnog slučaja nastupio delimičan invaliditet osiguranika.
  • bolničku naknadu za svaki dan proveden u bolnici, ukoliko posledice nesrećnog slučaja zahtevaju stacionarno lečenje.

Život je jedan… Zato nam je neophodna kvalitetna zaštita u pravo vreme!

Zainteresovani ste za osiguranje od nezgode?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right