Počnite planirati

Analiza tržišta životnog osiguranja


Mogućnosti TRŽIŠTA ŽIVOTNOG osiguranja u Srbiji nisu dovoljno iskorišćene.

analiza-trzista-osiguranja

OSIGURANO je veoma malo građana, tako da postoji veliki prostor za razvijanje zdravog i efikasnog tržišta koje bi doprinelo i razvoju same države.

U Srbiji samo 5% stanovnika ŽIVOTNO osigurano.

UČESNICI na tržištu ŽIVOTNOG osiguranja

U Srbiji, prema poslednjim podacima, ŽIVOTNO osiguranje pruža 13 osiguravajućih društava, od kojih je, posmatrano prema vlasništvu, 12 društava za osiguranje u većinskom stranom vlasništvu, pre svega iz zemalja EU-a.

UKUPNA premija ŽIVOTNOG osiguranja u Srbiji, po stanovniku iznosi oko 17 €, što nije dovoljno.

struktura-premije-osiguranja-srbija-2013
TRŽIŠTE ŽIVOTNOG osiguranja u Srbiji čini 0,4% bruto društvenog proizvoda (BDP).

POZITIVAN pomak je primetan, ukoliko se posmatra struktura premije osiguranja, budući da udeo ŽIVOTNOG osiguranja blago raste i kreće se oko 22% (u razvijenijim zemljama EU-a iznosi oko 60%)

 

SEKTOR osiguranja direktno zavisi od ukupnog RAZVOJA ekonomije.

Takva situacija na tržištu osiguranja, delimično je uslovljeno niskim životnim standardom, ali i nedostatkom kulture osiguranja, odnosno nepoznavanjem prednosti osiguranja.

S obzirom na činjenicu da ukupna privreda ne očekuje značajan rast i pored potencijala koji postoji na tržištu osiguranja, očekivanja su da će ukupna premija osiguranja u narednom periodu pokazivati blagi rast.

Domaće tržište ŽIVOTNOG osiguranja karakteriše STABILNOST, odnosno solventnost i likvidnost.

Uočava se POBOLJŠANJE pokazatelja razvijenosti tržišta, u 2013. god, u odnosu na prethodne godine, što je posledica RASTA premije, i to po stopi od 18,6%.

Srbija ima izrazito nisku PREMIJU osiguranja, oko 17 € po stanovniku godišnje. Poređenja radi, premija osiguranja u Hrvatskoj je preko 70 € po stanovniku, a Sloveniji, preko 240 € po stanovniku godišnje.

U prilog razvoju ŽIVOTNOG osiguranja u 2013. godini, osim već napred navedenog, govore i 506.080 zaključenih osiguranja i njihov rast od 21,9 % u odnosu na prethodnu godinu, zatim trend pada racia raskida na 7,8% sa 12,4 % u 2009. godini, kao i racia otkupa od 3,3%.

OČEKIVANJA razvoja TRŽIŠTA osiguranja u narednom periodu…

Očekivanja su da će srpsko tržište osiguranja nastaviti da se razvija brže od susednih zemalja. Ukratko, u narednih nekoliko godina, očekuje se uvećanje potencijala srpskog tržišta osiguranja.

PREDVIĐANJA su da će se najveći rast dogoditi upravo u segmentu ŽIVOTNOG osiguranja, koje tek treba da pokaže pravi potencijal.

Zbog toga i ne čudi što je u Srbiji prisutan veliki broj ozbiljnih svetskih Osiguravača, koji naše tržište smatraju jednim od perspektivnijim u Evropi.

Pored ekonomskog razvoja, koji je od presudnog značaja, potrebno je raditi na PROMOCIJI i podizanju nivoa svesti, odnosno EDUKACIJI građana o važnosti osiguranja i načina na koji funkcioniše.guranja

Većina Osiguravača planira razvoj novih proizvoda osiguranja, veću usmerenost ka klijentima, jačanje i uvođenje novih kanala prodaje, dok će se pojedini usmeriti na unapređenje direktne prodaje.

Novi Zakon o Osiguranju ide u prilog razvoju ŽIVOTNOG osiguranja, jer pruža mogućnost da pravni zastupnici u osiguranju ne moraju da budu stalno zaposleni u osiguravajućem društvu koje zastupaju, već da taj posao obavljaju na osnovu ugovora sa Osiguravačem, što generalno omogućava širenje prodajne mreže i podiže stepen dostupnosti proizvoda građanima, kao potencijalnim Osiguranicima.

Dodatni razvoj ŽIVOTNOG osiguranja u budućem periodu, ostvario bi se uvođenjem posebnih državnih podsticaja za taj vid dugoročne štednje.