Počnite planirati

Riziko osiguranje života


RIZIKO osiguranje ŽIVOTA je osiguranje koje nema štedni karakter.

riziko-zivotno-osiguranje

 

RIZIKO osiguranje se odnosi isključivo na osigurani slučaj SMRT osiguranika.

RIZIKO osiguranjem štitite svoju porodicuobezbeđujete svoje investicije.

Zašto RIZIKO osiguranje?
  •      obezbeđuje sigurnost porodici, u slučaju smrti nosioca kredita.
  •      štiti Vašu porodicu, ukoliko ste izloženi velikim rizicima ili ste često na putu
Prednosti RIZIKO osiguranja…

Osnovna prednost RIZIKO životnog osiguranja u odnosu na MEŠOVITO osiguranje života je dosta niska PREMIJA osiguranja i velika OSIGURANA suma.

RIZIKO osiguranje, za razliku od MEŠOVITOG osiguranja života, može se zaključiti i na kraći vremenski period (npr. na jednu godinu).

Najčešće se ugovara prilikom uzimanja stambenih kredita, kao dodatna bankarska garancija (vinkulacija u korist banke) i koristi se kao dodatni vid zaštite korisnika osiguranja u slučaju smrti Osiguranika.

Kada se isplaćuje OSIGURANA suma?
  •     •  u toku trajanja osiguranja (osigurani slučaj SMRT osigurane osobe), korisniku se isplaćuje ugovorena osigurana suma
Istekom perioda osiguranja, prestaju obaveze isplate OSIGURANE sume, a uplaćena PREMIJA osiguranja se ne vraća.
  • riziko-zivotno-osiguranje-primer

Život je jedan …  Zbog toga  ga treba na vreme i kvalitetno zaštititi!

saveti-za-osiguranje