Počnite planirati

Saveti za Životno osiguranje


Odluka o ŽIVOTNOM osiguranju jedna je od NAJZNAČAJNIJIH finansijskih odluka u Vašem životu.

mislite-na-vreme-zivotno-osiguranje

 

Pravi izbor programa ŽIVOTNOG osiguranja, uslova, kao i osigurane sume je od ključne važnosti, jer finansijska sigurnost Vaše porodice i Vas samih zavisi od Vašeg izbora.

 

Samo pažljivo odabrano i ugovoreno osiguranje je dobro osiguranje!

Zaključite samo onaj ugovor o osiguranju koji ste razumeli i tačno znate koja su Vaša prava i obaveze.

Uslovima osiguranja se uređuju prava i obaveze između Osiguranika i Osiguravača. Agent osiguranja ili neki drugi predstavnik osiguranja, dužan je da Vam ih objasni.

USLOVI su sastavni deo ugovora i stavljanjem potpisa na polisu (ponudu) potvrđujete da ste ih razumeli i da ste pristali na sva prava i obaveze koji iz njih proističu.

Učestvujte u određivanju osigurane sume, tražeći pojašnjenje na koji način je ona bitna za Vašu polisu.

OSIGURANA suma važan je element ugovora o osiguranju.

Osiguravač je uključen u određivanje osigurane sume, ali u velikoj meri, odluku o osiguranoj sumu donosi i određuje sam Osiguranik (ugovarač) jer od isnosa buduće premije osiguranja zavisi, između ostalog i osigurana suma. Sa druge strane, OSIGURANA suma je merilo obaveze Osiguravača.

ŽELITE se osigurati? Proračunajte svoje mogućnosti i adekvatno se informišite…   Saznajte više… 

Svaki pojedinac treba da vodi računa o svom kućnom budžetu i donosi samostalne odluke o ulaganjima u osiguranje, stvarajući na taj način zaštitu od budućih neisvesnih događaja.

Obezbeđenjem informacija i unapređenjem razumevanja usluga osiguranja, razvijate SVEST o rizicima i stičete veštine upravljanja tim rizicima.

Da bi ste u bili u stanju da donesete adekvatnu odluku o o ulaganjima u ŽIVOTNO osiguranje, a u skladu sa mogućnostima i sopstvenim rizicima kojima ste izloženi, neophodno je da raspolažete potpunim i razumljivim informacijama.

Jedino na osnovu potpunih i razumljivih informacija  možete izvršiti poređenje proizvoda životnog osiguranja sa kojima se susrećete.

Na tržištu osiguranja postoji izuzetno mnogo produkata ŽIVOTNOG osiguranja, a donetu pravu odluku često je jako teško i zahteva dosta vremena. Mnogi ljudi imaju polovične informacije i često se bez adekvatne analize, odlučuju za prvo ponuđenu PONUDU osiguranja.

GDE i kako zaključiti polisu osiguranja? Kakve su zapravo mogućnosti?                Saznajte više… 

Ugovor o osiguranju možete zaključiti neposredno s društvom za osiguranje ili preko zastupnika i posrednika koji moraju posedovati dozvolu za obavljanje delatnosti koju je izdala NBS.Morate se odlučiti na koji način i gde ćete sklopiti polisu, što ne smete uzeti previše olako.

Sastanak sa AGENTIM (zastupnikom) osiguranja. Dobro se pripremite…               Saznajte više… 

Kada dođe vreme da sednete sa agentom (zastupnikom) osiguranja, potrebno je da obratite pažnju na sledeće:   

Budite spremni odgovarati na puno pitanja…

Da bi SAVETNIK osiguranja mogao sagledati detaljnu ocenu Vaših potreba, mora saznati dosta informacija o Vašim ciljevima i mogućnostima. Na osnovu toga, predložiće Vam optimalan program  životnog osiguranja i odgovarajuću premiju, odnosno osiguranu sumu.

Aktivno učestvujte u kreiranju svoje polise životnog osiguranja

Tražite da Vam prodavac osiguranja, objasni sve što Vas zanima u vezi sa ugovorom koji imate nameru da potpišete.

Informišite se o svim pitanjima koja su od značaja za budući ugovor o Vašem životnom osiguranju:
 •     •  koju vrstu ugovora treba sklopiti?
 •     •  da li i koja dopunska osiguranja treba ugovoriti?
 •     •  koji je postupak za ugovoranje osiguranja života?
 •     •  na koji rok se osiguranje može ugovoriti?
 •     •  šta se dešava ako ne plaćate premiju osiguranja, koje su mogućnosti?
 •     •  u kojim slučajevima i koji slučajevi nisu obuhvaćeni osiguranjem?
 •     •  u kojoj valuti se uplaćuje premija osiguranja?
 •     •  koji dokumenti čine Ugovor o osiguranju života?
 •     •  šta je tabela redukovanih, a šta tabela otkupnih vrednosti?
 •      šta je to očekivana dobit i kada počinje da se pripisuje?
 •     •  koji je postupak za otkup polise osiguranja života?
 •     •  koje su promene moguće na polisi i kad ih je moguće izvršiti?
Budite otvoreni i iskreni…                                                                                Saznajte više… 

Uzajamna saradnja PRODAVCA osiguranja, sa jedne strane i potencijalnog KORISNIKA usluga osiguranja, u skladu s dobrim poslovnim običajima i dobrom poslovnom praksom Osiguravača, trebala bi da omogući korisnicima potpunu sigurnost u pogledu kupljenog proizvoda, rizika i osiguranih slučajeva koji su njime pokriveni.

PROGRESS BAR 1 ZO