Počnite planirati

Zašto životno osiguranje?


Izazove koje ŽIVOT nosi ne možemo predvideti, ali možemo obezbediti život sa manje neizvesnosti.

zasto-zivotno-osiguranje

ŽIVOT je najdragocenije što posedujemo. Trebamo ga blagovremeno i kvalitetno zaštiti. Na koji način?

Ugovaranjem ŽIVOTNOG OSIGURANJA ulažete u sopstvenu sigurnost, štitite svoje najmilije, istovremeno štedite i planirate svoju budućnost.

Svaka polisa predstavlja jedinstveno rešenje, a kombinovanjem programa ŽIVOTNIH OSIGURANJA  sa dodatnim osiguranjima s područja zdravlja i nezgode dobijamo najbolju zaštitu.

Ono što je posebno interesantno kod ŽIVOTNOG OSIGURANJA je činjenica da sami odlučujemo koliko želimo štedeti.

Svi se trudimo da napredujemo, da steknemo sve što želimo i ostvarimo što smo naumili, da OBEZBEDIMO svoje porodice i izvedemo decu na pravi put.

Međutim, šta ako se sudbina postavi između naših najbližih i nas?

BOLEST, INVALIDITET ili SMRT su nepredvidljivi događaji, već dovoljno tragični sami po sebi. Oni po pravilu sa sobom donose i gubitak finansijskog oslonca porodice.

Bez važnog izvora prihoda i lišena materijalne sigurnosti, naša porodica se može naći u ozbiljnim i dugoročnim ekonomskim problemima.

Sve što smo planirali za svoju decu, u tom slučaju, može da padne u vodu. Zato je VAŽNO obezbediti svoje planove.

Od nas zavisi, ne samo sadašnjost, nego i budućnost naše porodice. Na nama je da je OSIGURAMO!

PROGRESS BAR 1 ZO