logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete, unapređenje odnosa i komunikacije korisnika i davaoca usluge osiguranja.

2023 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Analiza tržišta životnog osiguranja

Mogućnosti tržišta životnog osiguranja u Srbiji nisu dovoljno iskorišćene.

Osigurano je malo građana (svega 5% stanovnika ima životno osigurano), tako da postoji veliki prostor za razvijanje zdravog i efikasnog tržišta koje bi doprinelo i ekonomskom razvoju same privrede i društva.

Učesnici na tržištu životnog osiguranja

U Srbiji, prema poslednjim podacima, životno osiguranje pruža 13 osiguravajućih društava, od kojih je, posmatrano prema vlasništvu, 12 društava za osiguranje u većinskom stranom vlasništvu, pre svega iz zemalja EU-a.

Ukupna premija životnog osiguranja u Srbiji, po stanovniku iznosi oko 17 €, što nije dovoljno.

Tržište životnog osiguranja u Srbiji čini 0,4% bruto društvenog proizvoda (BDP). Pozitivan pomak je primetan, ukoliko se posmatra struktura premije osiguranja, budući da udeo životnog osiguranja blago raste i kreće se oko 22% (u razvijenijim zemljama EU-a iznosi oko 60%)

Sektor osiguranja direktno zavisi od ukupnog razvoja ekonomije

Takva situacija na tržištu osiguranja, delimično je uslovljeno niskim životnim standardom, ali i nedostatkom kulture osiguranja, odnosno nepoznavanjem prednosti osiguranja. S obzirom na činjenicu da ukupna privreda ne očekuje značajan rast i pored potencijala koji postoji na tržištu osiguranja, očekivanja su da će ukupna premija osiguranja u narednom periodu pokazivati blagi rast.

Domaće tržište životnog osiguranja karakteriše stabilnost, solventnost i likvidnost.

Uočava se poboljšanje pokazatelja razvijenosti tržišta, u 2013. god, u odnosu na prethodne godine, što je posledica rasta premije, i to po stopi od 18,6%.

Srbija ima izrazito nisku premiju osiguranja, oko 17 € po stanovniku godišnje. Poređenja radi, premija osiguranja u Hrvatskoj je preko 70 € po stanovniku, a Sloveniji, preko 240 € po stanovniku godišnje.

U prilog razvoju životnogosiguranja u 2013. godini, osim već napred navedenog, govore i 506.080 zaključenih osiguranja i njihov rast od 21,9 % u odnosu na prethodnu godinu, zatim trend pada racia raskida na 7,8% sa 12,4 % u 2009. godini, kao i racia otkupa od 3,3%.

Očekivanja razvoja tržišta osiguranja u narednom periodu.

Očekuje se da će srpsko tržište osiguranja nastaviti da se razvija brže od susednih zemalja. Ukratko, u narednih nekoliko godina, očekuje se uvećanje potencijala srpskog tržišta osiguranja. Predviđanja su da će se najveći rast dogoditi upravo u segmentu životnog osiguranja, koje tek treba da pokaže pravi potencijal. Zbog toga i ne čudi što je u Srbiji prisutan veliki broj ozbiljnih svetskih Osiguravača, koji naše tržište smatraju jednim od perspektivnijim u Evropi.

Pored ekonomskog razvoja, koji je od presudnog značaja, potrebno je raditi na promociji i podizanju nivoa svesti, odnosno edukaciji građana o važnosti osiguranja i načina na koji funkcioniše. Većina Osiguravača planira razvoj novih proizvoda osiguranja, veću usmerenost ka klijentima, jačanje i uvođenje novih kanala prodaje, dok će se pojedini usmeriti na unapređenje direktne prodaje.

Novi Zakon o Osiguranju ide u prilog razvoju osiguranja života, jer pruža mogućnost da pravni zastupnici u osiguranju ne moraju da budu stalno zaposleni u osiguravajućem društvu koje zastupaju, već da taj posao obavljaju na osnovu ugovora sa Osiguravačem, što generalno omogućava širenje prodajne mreže i podiže stepen dostupnosti proizvoda građanima, kao potencijalnim Osiguranicima.

Dodatni razvoj životnog osiguranja u budućem periodu, ostvario bi se uvođenjem posebnih državnih podsticaja za taj vid dugoročne štednje.

Zainteresovani ste za životno osiguranje?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right