logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete, unapređenje odnosa i komunikacije korisnika i davaoca usluge osiguranja.

2023 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Istorija životnog osiguranja

Osiguranje u najširem smislu označava sigurnost, poverenje u nešto, zaštitu, obezbeđenje.

Razvoj životnog osiguranja

Prvi oblici nekog obezbeđenja za slučaj smrti (što je smisao današnjeg osiguranja života) vraćaju nas u daleku prošlost. Još 2.500 godina pre nove ere, egipatski zidari organizovali su društvo za pribavljanje sredstava za plaćanje troškova lečenja i troškove pogreba svojih članova.

Nešto kasnije, otprilike 400. godina pre nove ere, u Grčkoj su bila organizovana društva za pogreb koja su se finansirala doprinosima članova.

U starom Rimu zabeleženi su prvi oblici životnog osiguranja kroz udruživanje radi finansijske pomoći porodici člana udruženja, usled njegove smrti. Ta udruženja su se zvala Collegia, osnivana su na staleškoj i religijskoj osnovi i bila su namenjena finansiranju troškova sahrane svojih članova.

Prve polise osiguranja života sastale su u Engleskoj u XIV veku. Tada se prvi put beleži da se pored brodskog tovara, osigurava i posada, čime porodice članova posade dobijaju finansijko obeštećenje u slučaju pomorske havarije.

Prvu polisu životnog osiguranja u pravom smislu te reči, izdala je grupa pomorskih Osiguravača u Londonu, 1536.godine, izvesnom Wiliamu Gybbonsu. Polisa je bila jednogodišnja i glasila je na 400 £. Interesantno je da je Gybbons umro u toku godine i Osiguravači su njegovoj porodici isplatili osiguranu sumu.

Razvoj osiguranja života u evropskim zemljama počinje krajem 17.veka i karakteriše se postepenom primenom matematike u tehnici osiguranja. U XVII veku holandski državnik i matematičar Jan de Vitu postavio je matematičke osnove odredivanja životne rente. Dostignuća Njutna, Lajbnica, Dekarta i Paskala našla su veliku primenu u oblasti osiguranja. Od velikog značaja bila su i otkrića u matematičkoj statistici, pre svega zakon velikih brojeva (Bemuli, Laplas i Gaus).

Engleska akademija nauka je stvorila pretpostavke za razvoj modemog osiguranja, primenom prve zvanične tablice smrtnosti objavljenje 1693. godine

Tada ujedno i započinje razvoj osiguranja života u osnovi i u onom obliku kakav je i danas poznat.

Prvo moderno društvo životnog osiguranja u Evropi bilo je osnovano 1699. godine u Londonu pod nazivom Društvo za osiguranje udovaca i udovica. Prvo udruženo društvo za životno osiguranje New England Life je osnovano 1835 godine, a potom je osnovano još dvanaest drugih društava u oblasti životnog osiguranja, koja i danas postoje.

Prvo društvo životnog osiguranja u Sjedinjenim Američkim Državama osnovano je 1759. godine pod nazivom Društvo za pomoć siromašnm i ugroženim prezviterijanskim sveštenicima i siromašnim i ugroženim suprugama i deci prezviterijanskih sveštenika. Ovo društvo još uvek postoji i najstarije je društvo životnog osiguranja na svetu.

Prekretnica u istorijskom razvoju osiguranja

Od druge polovine XIX veka počinje novi period u razvoju osiguranja, kada države uviđaju ogroman ekonomski i socijalni značaj osiguranja, ujedno koristeći pogodnosti osiguranja za svoje interese, kao što je akumuliranje kapitala, kojim Osiguravači raspolažu relativno dug vremenski period.

Osiguravajući kapital čini novi izvor akumuliranja sredstava državnih fondova, kao izuzetno važan za razvitak državnog kredita. Tako se savremeni fondovi osiguravajućih društava na nivou nacionalne ekonomije mere u milijardama €.

Zainteresovani ste za riziko osiguranje?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right