logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete, unapređenje odnosa i komunikacije korisnika i davaoca usluge osiguranja.

2023 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Životno osiguranje u Evropi

Premija životnog osiguranja sa 667 milijarde €, čini 60 % ukupne premije osiguranja u Europi.

Ukupna premija životnog osiguranja po stanovniku znatno se razlikuju širom Evrope, a najveća je u velikim finansijskim centrima i skandinavskim zemljama, u kojima dominira životno osiguranje. Sa druge strane, u zemljama centralne i istočne Evrope, premija je dosta niža od evropskog proseka.

Prosečna premija životnog osiguranja po stanovniku u Evropi za 2013. iznosi 1.124 €.

Razlike u pogledu premije životnog osiguranja po stanovniku, kreću se u rasponu od 3.310 € u Švajcarskoj i 3.263 € u Finskoj, a samo 15 € u Turskoj i 18 € u Rumuniji, dok je prosek pojedinih balkanskih zemalja još manji, ali sa tendencijom rasta.

Koja su najznačajnija tržišta životnog osiguranja?

Najveća tržišta životnog osiguranja u Evropi su Velika Britanija, Francuska, Nemačka i Italija, koje zajedno čine skoro 70% ukupne premije životnog osiguranja u Evropi.

Najveći rast premije žpvotnog osiguranja je ostvaren u Portugalu i Italiji, a više od 60% evropskih sredstava životnog osiguranja investiramo je na tržištu Francuske, Velike Britanije i Nemačke. Standard EU-a je da osiguranje života učestvuje oko 60% u ukupnoj premiji osiguranja.

Koji su najzastupljeniji kanali prodaje životnog osiguranja?

Glavni kanal prodaje za životno osiguranje u Europi je bankoosiguranje, zatim posrednici, agenti i direktna prodaja. Bankoosiguranje stvara više od 70 % premije u Portugalu, Italiji i Turskoj, više od 60 % u Francuskoj i više od 40 % u Austriji, Belgiji i Malti.

Izvor: Insurance Europa, Swiss Re Sigma

Zainteresovani ste za životno osiguranje?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right