logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete, unapređenje odnosa i komunikacije korisnika i davaoca usluge osiguranja.

2023 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

3 Pitanja koja treba postaviti kod životnog osiguranja

Potrebe za životnim osiguranjem se menjaju protekom vremena.

Zaključiti prvu polisu životnog osiguranja dok ste mladi, zdravi i na početku vaše karijere, uz naknadno uvećanje premije i ugovaranje dopunskih pokrića (teže bolesti, nezgoda, invaliditet…) svakako je dobra preporuka.

3. pitanja za životno osiguranje koja treba razmotriti.

Jednostavna stvar koju treba imati na umu tokom odlučivanja je činjenica, da što više odgovornosti imate, kvalitetnije i potpunije životno osiguranje vam je potrebnije.

Ko zavisi od mene?

Naravno, ukoliko imate decu, minimalna osigurana suma treba da bude dovoljno velika da podmiri postojeće kredite, potencijalne dugove uz malo novca koji će ostati da pomogne porodici, dok supružnik i porodica tuguje i preispituje novu finansijsku situaciju. Često, na žalost, zanemarujemo druge ljude koji finansijski zavise od nas. Briga o deci, roditeljima, braći i sestrama ili osobama u vašoj porodici sa posebnim potrebama, takođe treba pažljivo razmatrati prilikom odlučivanja o tome koje osiguranje života kupiti.

Takođe, možete dobiti ideju o tome koliko vam treba pomoću kalkulatora za životno osiguranje Ukupne potrebe.* * Procenjuje prihod potreban za zadržavanje trenutnog životnog standarda vaše porodice, u slučaju vaše potpune nesposobnosti za rad ili iznenadne smrti.

Koliko osiguranja mogu da priuštim?

Polisa riziko životnog osiguranja koja pokriva brigu o svojim najmilijima u slučaju vaše prerane smrti je povoljnija opcija, ako imate manje od 40 godina i dobrog ste zdravlja. Ako možete priuštiti dodatni iznos premije i očekujete da vaša finansijska situacija i prihodi ostanu stabilni dugoročno, polisa mešovitog osiguranja života daje vam mnogo šire pokriće.

Da bi shvatili koliko vam je potrebno, možete za početak sagledati svoju sveobuhvatnu finansijsku situaciju, mogućnosti, potrebe i pronaći način da uštedite.

U nastavku dostavljamo neke predloge: Kako uštedeti 25 eura mesečno za životno osiguranje? Koliko novca trošite na cigarete? Imate li mogućnost izbora?

Koristite online kalkulator Životno osiguranja Mesečne mogućnosti i procenite mesečne mogućnosti da izdvojite sredstva za adekvatnu osiguravajuću zaštitu. Kalkulatori mogu dati samo grube procene i ne mogu vam dati konačne odgovore.

Koliko sam zdrav?

Ljudi sa dobrim zdravljem, koji imaju prostora u svom mesečnom budžetu, trebali bi razmotriti mogućnost istovremenog ugovaranja osnovnog štednog životnog osiguranja i dopunskih osiguranja koja omogućavaju neophodno lečenje i pokriće potencijalno velikih zdravstvenih troškova.

Moguće je imati više polisa i prilagoditi svoje životno osiguranje vašim promenljivim potrebama. Izbor polise ili kombinacije polisa osiguranja života, koje vama i vašoj porodici pružaju najveću potencijalnu korist, biće sigurno jednostavniji davanjem odgovora na ova tri pitanja.

Život je jedan… Zbog toga ga treba na vreme i kvalitetno zaštititi!